Verzekeraars gaan inspectie zonnepanelen als harde eis stellen

De gedachte dat verzekeraars Scope 12-inspecties voor gebouweigenaren met zonnepanelen verplicht gaan stellen om voor een verzekering in aanmerking te komen, doet menig installateur beven.

Vanaf komende winter zou deze eis zomaar eens realiteit kunnen zijn. Volgens Allart de Jong van Omega Training & Inspectie is er geen reden tot paniek. ‘Wie goed werkt levert, hoeft nergens voor te vrezen…’

Het afgelopen kalenderjaar is er onder leiding van Stichting SCIOS hard gewerkt aan de ontwikkeling van een scope voor de inspectie van zonnestroominstallaties. Scopes zijn specifieke werkgebieden die aangeven welk soort installaties een gecertificeerd bedrijf mag inspecteren. Hierbij zijn voor alle scopes – en dus ook voor scope 12 – regels beschreven voor het kwaliteitsmanagement van inspectiebedrijven. Bovendien zijn de eisen vastgelegd ten aanzien van kennis en ervaring van personen die werkzaam zijn bij deze inspectiebedrijven.

Van woning tot zonnepark

‘Met de toename van het aantal zonnestroominstallaties en de magere kwaliteit van de installatiebedrijven, wordt de schadelast steeds groter’, schrijft SCIOS over de achtergrond van Scope 12. ‘De inspectie zal met name worden toegepast bij de grotere installaties en op alle soorten opstellingen van toepassing zijn: opdak, indak, op velden en op water. De inspectie is bij installaties van elke grootte in te zetten, dus in principe ook bij woningen.’

De Scope 12-inspectie kent een onderscheid in een eerste inspectie (EBI) en periodieke vervolginspecties (PI). De werkzaamheden van de inspecties verschillen. Bij de EBI worden een aantal zaken onderzocht die niet telkens bij een PI herhaald hoeven te worden. En de EBI is vooral gericht op de kwaliteit van de aanleg: voldoet de installatie aan de geldende normen en de instructies van de fabrikant. Tijdens de PI wordt vooral de toestand van de installatie beoordeeld. Naast de controle op de technische staat van de installatie zit in deze inspectie ook een risicocomponent met de controle op voldoende draagkracht van de bouwkundige constructie, de juiste toepassing van leg- en ballastplannen, de brandbaarheid van dakmaterialen en de connectoren.

Dronematica verzorgt inspecties van zonnepanelen met drones. Op deze manier kunnen inspecties snel en veilig worden uitgevoerd. Juist ook op de moeilijkere plekken zoals op daken.

Zonnepanelen inspecteren met een drone is zeker voor zonnepanelen parken heel efficient. Ten opzichte van handmatig inspecteren zeker een factor 6 sneller.

Verzekering

Vanaf komende winter zullen de eerste officiële Scope 12-inspecties worden uitgevoerd en dat zorgt volgens De Jong voor onrust. ‘De zonne-energiemarkt is als de dood dat ze gecontroleerd wordt. Maar als je zonnepanelen op de juiste wijze installeert, dan hoef je niet bang te zijn voor controle. Lever je broddelwerk, dan is dat natuurlijk anders…’

De Jong stelde vorig jaar nog tegenover de redactie van Solar Magazine dat 80 procent van de 1.500 pv-installaties die hij met zijn bedrijf jaarlijks inspecteert voor oplevering wordt afgekeurd. Omega is de afgelopen jaren steeds actiever geworden op de zakelijke markt, omdat daar de vraag naar inspecties en advisering explosief groeit. De Jong: ‘Voor zakelijke (dakgebonden) pv-systemen gaan vele verzekeraars Scope 12-inspecties als een harde eis opnemen om überhaupt een verzekering voor het betreffende gebouw af te kunnen sluiten.’

Rapportages

Dronematica levert een rapportage met zowel thermische als RGB beelden. Alle afwijkingen worden daarnaast nog in detail opgenomen. Met RGB beelden kunnen constructies worden geinspecteerd op vuil, losgelaten bouten of andere schade.

Zeker na een hagelbui dienen zonnepanelen te worden gecontroleerd op schade, zowel visueel als thermisch.

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i22233/bedrijven-in-de-startblokken-voor-scope-12-verzekeraars-gaan-inspectie-zonnepanelen-als-harde-eis-stellen

Vorige postTestvlucht reddingsdrone van Duitsland naar Nederland
Volgende postNieuw wereld record met drones