Landbouw inspectie drone

Woningcorporaties

Meer inzicht in je assets voor voor analyse en proactief handelen.

Meer weten

Over Dronematica

Dronematica is een jong bedrijf dat zich tot doel heeft gesteld om Natuurbeheer organisaties, boeren en andere bedrijven door middel van drones te voorzien van relevante informatie over de sturing van hun core business.

Meer weten

Reekalfjes zoeken met drone

In de maanden mei en juni worden de meeste ree kalfjes geboren. Voor boeren is dit een vervelende tijd omdat zij zich vaak in de weilanden bevinden. Bij niet goed opletten kan een reekalfje in een machine komen met alle gevolgen van dien.

Meer weten

Multispectraal beelden

Multispectrale camera's gebruiken hun sensoren en filters om data te verzamelen uit het near infra red spectrum en maken dit op beeld zichtbaar.

Meer weten

Kievits eieren zoeken in Holten

Voor de locale vogelvereniging heeft Dronematica meegeholpen met het zoeken van Kievits eieren.

Meer weten