Asset management met drone

Inzicht voor onderhoud, analyse en historie

Een drone verzameld data. Maar wat doe je met die data, dat is vaak nog niet bekend. Al gedacht aan asset management?

Wat is asset management

drone voor asset management | dronematicaAssetmanagement gaat over het managen van assets of letterlijk vertaald ‘het beheer van kapitaalgoederen’. Bij assets moet u denken aan assetsystemen zoals openbare ruimte en infrastructuur (bruggen, wegen, sluizen, verkeerscentrales, riolering, verhardingen en groen).

Met asset management beheer en analyseer je de staat van je kapitaalgoederen. Is er onderhoud nodig, is tijdens de laatste storm schade ontstaan of de courrante staat voor de verzekering.

Dit kun je op 1000 en 1 manieren inregelen. Voor elk bedrijf zal dit weer anders zijn, echter voor elk bedrijf geldt dat er data van de asset nodig is.

Ik wil ook slim mijn asset magement doen

Drones en asset management

asset management drone infrarood | dronematicaEen drone doet niets anders dan data verzamelen en vaak op een snellere en veiligere manier dan voorheen.

Een drone met een infraroodcamera kan lekkages opsporen in opslagtanks, daken of ontsnappende warmte uit muren, kieren of gaten snel en veilig in kaart brengen. Dit is vitale informatie die bijdraagt aan een analyse over de staat van je asset.

Met een RGB camera kunnen detailfoto's worden gemaakt van schades of juist de nieuw staat in kaart worden gebracht. Ook is het mogelijk om een 3D model te generen met voldoende detail om te inspecteren en hier conclusies uit te trekken.

Klik op het blauwe vlak voor de opties, kies voor model en sluit de opties. Met de muis in kun je in en uitzoemen of een ander punt kiezen.

Dit kan natuurlijk ook allemaal lopend en vanaf de grond. Echter kost dit meer tijd en als je het grotere beeld ook wil zien, zul je vanuit de lucht moeten fotograveren. De snelheid en veiligheid zijn de sterke punten om juist een drone in te zetten om data te verzamelen voor je asset management.

Wat kan asset management nog meer met drone data?

Een drone vliegt op basis van GPS data en het is mogelijk om identieke vluchten vaker uit te voeren. Hierdoor kun je ook historische data van asset management opbouwen. Elk jaar hetzelfde object met dezelfde vluchtroute inspecteren levert data op waarbij je in de tijd kunt zien wat de veranderingen zijn.

Ook kan op basis van bekende historische data extra aandachtspunten onder een extra visuele inspectie worden onderworpen. Hiermee kun je beoordelen of slijtage is opgetreden of juist uitblijft. Je kunt dus ook gericht en specifiek onderhoud plegen en op de meest effectieve manier in de planning opnemen.

Drones voor asset management kun je ook wel vliegende asset managment assistenten noemen die snel, veilig en accuraat data voor je verzamelen.

Wat leveren wij

Inspecties beelden

Ook moeilijk berijkbare en hoge plekken moeten worden geinspecteerd. Juist voor die plekken bieden drones een uitkomst.
Meer weten

Orthomosaic

Een orthomosaic is een 2D kaart een zeer hoge resolutie. Deze zijn gegeorefereerd en worden gebruikt in GIS applicaties en voor projectmanagement.
Meer weten

3D modellen

Een 3D model wordt voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Het geven van inzicht van alle kanten of zelfs het uitvoeren van inspecties.
Meer weten

Pointcloud

Met een pointcloud meet je bijvoorbeeld afstanden tussen objecten of volumes van objecten. Een pointcloud bestaat uit miljoenen punten die allemaal een positie ten opzichte van elkaar hebben op de x, y en z as.
Meer weten