Duurzaam

Drones zijn een duurzame toepassing

Drone helpt bij duurzaam ondernemen

Het woord duurzaam wordt vaak in combinatie met andere woorden en verschillende contexten gebruikt.

  • duurzame ontwikkeling = “Een duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de mogelijkheden voor toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen” (Bron: Brundtland, VN-conferentie 1987)
  • duurzame groei = economische groei die niet ten koste gaat van natuur en milieu; economische groei die niet ten koste gaat van groeimogelijkheden in de toekomst
  • duurzame energie = energie uit bronnen die niet opraken, zoals windenergie, zonne-energie en waterkracht

Als je de bovenstaande termen goed bekijkt, voldoet het gebruik van een drone in alle verschillende contexten.

Duurzame ontwikkeling en drone

De ontwikkeling van drones en hun mogelijkheden is in volle gang. Deze ontwikkelingen hebben allemaal met elkaar gemeen om de mensheid verder te helpen. Denk hier aan het vervoeren van mensen met een drone, een drone gebruiken om snel medicijnen naar een patient te brengen of het bekende project van Amazon om pakketten met drones af te leveren.

In het geval van Amazon is dit ook duurzame groei. Zij willen natuurlijk tegen lagere kosten, sneller producten afleveren bij hun klanten. Drones vliegen op electriciteit in plaats van fossielle brandstof. Met duurzaam opgewekte energie zal een drone CO2 neutraal vliegen en taken uitvoeren.

Zoals vermeld vliegen drones op elektriciteit. Met energie uit windenergie, zonne-ennergie of waterkracht worden de batterijen opgeladen op een duurzame manier. Er is bij het vliegen geen uitstoot van verbrandingsgassen wat uiteraard goed is voor mens en milieu.

Sanne de Jong van Dronematica

Sanne de Jong

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Wij vertellen hoe drones helpen met het onderbouwd nemen van beslissingen.

Blog

een gruttonest gevonden vanaf 45 meter hoogte met de drone | dronematica

Vogelwerkgroep Geesteren

In dit veld zaten diverse Grutto nesten met eieren en ook nog enkele nesten waarvan de eieren al waren uitgekomen. De boer van dit eiland wil het gras maaien en daarom gaat de Vogelwerkgroep Geesteren deze nesten markeren.

Meer weten
dronekaart van Nederland | Dronematica

Nederlandse app toont waar je wel en niet mag vliegen met je drone

De nieuwe app Drone PreFlight moet uitkomst bieden: de app geeft specifiek gericht op dronevliegers inzicht in de luchtruimstructuur in Nederland.

Meer weten

Millimeter precisie met lidar en drone is een mythe

Probeert iemand te verkondigen om met een lidar een naukeurigheid te verkrijgen kleinder dan 1 cm. Lees eerst dit door en vraag je af of dat wel kan.

Meer weten