Multispectraal mappen Fochteloërveen

Fochteloërveen

In opdracht voor en samenwerking met Brandhof natuur en milieu en Zzoef.nl heeft Dronematia 500 hectare van het Fochteloërveen gemapped. Hierbij zijn zowel multispectraal als visuele beelden gemaakt.

Het Fochteloërveen is een 2500 hectare groot natuurgebied op de grens van de Nederlandse provincies Friesland en Drenthe, bij het dorp Veenhuizen. Het geldt als een van de weinige en best bewaarde hoogveengebieden in Nederland. Het gebied is buiten de paden om niet toegankelijk en moeilijk te betreden.

Natuurmonumenten wil voor groot onderhoud inzicht hebben in de huidige vegetatie.

Hiervoor worden zowel de multispectraal beelden als de visuele beelden gebruikt. Deze worden door Brandhof verwerkt en hiermee geven ze Natuurmonumenten het juiste inzicht.

Door dat dit gebied bijna volledig in het gecontroleerde gebied van vliegveld Eelde ligt, is de vlieghoogte beperkt. Hierdoor werd de vlieghoogte beperkt tot 45 meter. Dit heeft zowel voor- als nadelen. Het voordeel is dat het detailniveau van de data hoger is. Een nadeel is dat het veel langer duurt om de data te verzamelen.Wat leveren wij

Multispectraal beelden

Multispectrale camera's gebruiken hun sensoren en filters om data te verzamelen uit het near infra red spectrum en maken dit op beeld zichtbaar.
Meer weten

Orthomosaic

Een orthomosaic is een 2D kaart een zeer hoge resolutie. Deze zijn gegeorefereerd en worden gebruikt in GIS applicaties en voor projectmanagement.
Meer weten