Weidevogels zoeken met drone

Efficient weidevogels en nesten spotten

Weidevogelnesten zoeken

De aantallen van de meeste weidevogelsoorten nog steeds onrustbarend af, ondanks dat al sinds 1975 beleidsprogramma’s voor weidevogels worden uitgevoerd, waarbij reservaten werden aangekocht en ingericht voor weidevogels en (agrarisch) natuur-beheerovereenkomsten werden gesloten met boeren.

Weidevogelnesten beschermen

Er bestaan veel knelpunten rond de bescherming van weidevogels. Het voornaamste knelpunt is de voortdurende afname van geschikt leefgebied, met als hoofdoorzaken intensivering van de agrarische productie en toenemende ruimtelijke druk, onder andere door verstedelijking.

Weidevogelnest in detail

De sterke intensivering gaat gepaard met verlaging van het grondwaterpeil, monocultuur en grootschalige teelt van maïs. Graslanden worden ook steeds vroeger en meerdere malen per jaar gemaaid. Hierdoor hebben weidevogels onvoldoende tijd en ruimte om hun broed- en opgroeicyclus te voltooien. De overlevingskans van weidevogelkuikens is erg klein geworden, omdat in moderne graslanden meestal onvoldoende voedsel en dekking te vinden is.

Wat leveren wij

Thermische beelden

Thermische inspectie ook wel bekend als warmte inspectie gebeurd met een thermische camera. Deze camera neemt waar in het spectrum dat voor het blote oog niet zichtbaar is.
Meer weten

Lucht fotografie en video met drone

Beelden met een uniek perspectief vanuit de lucht. Maak je promotiefilm of website extra bijzonder door luchtopnames te combineren met normale opnames
Meer weten