Natuurbeheer drone

Over Dronematica

Dronematica is een jong bedrijf dat zich tot doel heeft gesteld om Natuurbeheer organisaties, boeren en andere bedrijven door middel van drones te voorzien van relevante informatie over de sturing van hun core business.

Meer weten

Weidevogels zoeken met drone

Er bestaan veel knelpunten rond de bescherming van weidevogels. Het voornaamste knelpunt is de voortdurende afname van geschikt leefgebied, met als hoofdoorzaken intensivering van de agrarische productie en toenemende ruimtelijke druk, onder andere door verstedelijking.

Meer weten

Reekalfjes zoeken met drone

In de maanden mei en juni worden de meeste ree kalfjes geboren. Voor boeren is dit een vervelende tijd omdat zij zich vaak in de weilanden bevinden. Bij niet goed opletten kan een reekalfje in een machine komen met alle gevolgen van dien.

Meer weten

Thermische beelden

Thermische inspectie ook wel bekend als warmte inspectie gebeurd met een thermische camera. Deze camera neemt waar in het spectrum dat voor het blote oog niet zichtbaar is.

Meer weten

Thermische scan bomen

Dronematica doet thermische scan aan beukenbomen om natuurorganisatie meer inzicht te geven in de gezondheid van de bomen.

Meer weten

Multispectraal mappen Fochteloërveen

In opdracht voor en samenwerking met Brandhof natuur en milieu heeft Dronematia 500 hectare van het Fochteloërveen gemapped. Hierbij zijn zowel multispectraal als visuele beelden gemaakt.

Meer weten

Kievits eieren zoeken in Holten

Voor de locale vogelvereniging heeft Dronematica meegeholpen met het zoeken van Kievits eieren.

Meer weten