Thermische inspectie met drone

Met drone Inzicht in het warmtebeeld van objecten

Met thermische inspecties controleer je afwijkingen bij zonnepanelen, warmte verlies of ontbrekende isolatie zoals bij huizen of hoogspanningskabels. Dit zijn maar enkele voorbeelden. Ook juist koudebruggen zijn goed te detecteren met een thermische inspectie.

Met een drone gaat dit sneller dan handmatig. Zeker als het object hoger staat omdat je hier met een drone makkelijk bij kunt zonder stellages op te bouwen of omhoog te klimmen.

Thermische camera

Een thermische camera ook wel bekend als warmtebeeld camera zet onzichtbare elektromagnetische straling om in thermogram (beeld op camera of een foto). Elk object met een temperatuur boven het absolute nulpunt (0 Kelvin = -273 °C) zendt een infrarode straling uit. Infrarood is voor het menselijke oog niet waarneembare elektromagnetische straling

Een thermogram is dus een visuele weergave van de gemeten temperaturen. Normaal zie je een beeld met een kleurverloop van blauw naar rood. Hierbij is blauw koud en rood warm.

Thermisch beeld met een drone

Zoals je op de foto kunt zien, is het nu gemakkelijk om snel een overzicht vanuit de lucht te krijgen en andere moeilijk bereikbare plekken.

Het voordeel van een drone is dat gelijktijdig met thermische foto's ook normale foto's worden gemaakt. Dit is belangrijk voor de latere analyse van de data.Benieuwd naar de mogelijkheden?

Kom ook te weten hoe drones helpen met het onderbouwd nemen van beslissingen.

Sanne de Jong van Dronematica

Sanne de Jong

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Kom ook te weten hoe drones helpen met het onderbouwd nemen van beslissingen.

Wat leveren wij

Thermische beelden

Thermische inspectie ook wel bekend als warmte inspectie gebeurd met een thermische camera. Deze camera neemt waar in het spectrum dat voor het blote oog niet zichtbaar is.
Meer weten

Inspecties beelden

Ook moeilijk berijkbare en hoge plekken moeten worden geinspecteerd. Juist voor die plekken bieden drones een uitkomst.
Meer weten

Orthomosaic

Een orthomosaic is een 2D kaart een zeer hoge resolutie. Deze zijn gegeorefereerd en worden gebruikt in GIS applicaties en voor projectmanagement.
Meer weten

3D modellen

Een 3D model wordt voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Het geven van inzicht van alle kanten of zelfs het uitvoeren van inspecties.
Meer weten

Pointcloud

Met een pointcloud meet je bijvoorbeeld afstanden tussen objecten of volumes van objecten. Een pointcloud bestaat uit miljoenen punten die allemaal een positie ten opzichte van elkaar hebben op de x, y en z as.
Meer weten

Multispectraal beelden

Multispectrale camera's gebruiken hun sensoren en filters om data te verzamelen uit het near infra red spectrum en maken dit op beeld zichtbaar.
Meer weten

Lucht fotografie en video met drone

Beelden met een uniek perspectief vanuit de lucht. Maak je promotiefilm of website extra bijzonder door luchtopnames te combineren met normale opnames
Meer weten

Toepassingen

Toepassing

Inspectie zonnepanelen op het dak

Zonnepanelen moeten regelmatig worden gecontroleerd om defecten en problemen vroegtijdig op te sporen. Een drone is bij uitstek geschikt om deze inspectie snel en accuraat uit te voeren, zelfs wel 4 keer sneller dan handmatig. Zorg dat het rendement op je zonnepanelen maximaal blijft.Meer over
Toepassing

Dakinspectie met drone

Het dak is een belangrijk onderdeel van je pand. Een lekkage kan grote schade betekenen. Met een drone zijn lekkages of afwijkingen snel in kaart gebracht. In plaats van met een aantal mensen 1 dag te zoeken, kan met een drone vaak binnen een uur de oorzaak worden gevonden. Snel resultaat met duidelijke beelden en infrarood beelden.Meer over
Toepassing

Weidevogels zoeken met drone

Er bestaan veel knelpunten rond de bescherming van weidevogels. Het voornaamste knelpunt is de voortdurende afname van geschikt leefgebied, met als hoofdoorzaken intensivering van de agrarische productie en toenemende ruimtelijke druk, onder andere door verstedelijking.Meer over
Toepassing

Reekalfjes zoeken met drone

In de maanden mei en juni worden de meeste ree kalfjes geboren. Voor boeren is dit een vervelende tijd omdat zij zich vaak in de weilanden bevinden. Bij niet goed opletten kan een reekalfje in een machine komen met alle gevolgen van dien.Meer over
Toepassing

Hoogspanningsmasten inspectie met drone

Hoogspanningsmasten en kabels inspecteren met een drone is snel, goedkoper en veiliger dan als nu wordt gedaan. Met 23 keer optische zoom zijn foto's gedetailleerd genoeg om te gebruiken voor inspectie.Meer over
Toepassing

Zonnepanelenpark inspectie met drone

De gemiddelde levensverwachting van zonnepanelen is 20 jaar. In die 20 jaar zijn er veel elementen die het rendement negatief beinvloeden zoals zand, stenen, dieren en degradatie door gebruik. Regelmatig een thermische inspectie met een drone zorgt dat je altijd proactief handelt.Meer over
Toepassing

Dakgoot inspectie met drone

Dakgoten moeten het regenwater afvoeren zodat er geen wateroverlast, lekkage of schimmels ontstaan.Meer over
Toepassing

Kwelwater detectie met drone

Kwelwater zie je niet omdat het onder de grond zit. De gevolgen in combinatie met zware regenbuien kunnen leiden tot grote schade aan natuur en huizen.Meer over

Blog

fixed wing nlr dronematica

NLR start opleiding voor vliegen met drones boven de 25 kg

NLR start opleiding voor vliegen met drones boven de 25 kg

Meer weten

Drones zoeken naar vermiste surfer Scheveningen

SAR Nederland gaat nu ook met drones zoeken naar de nog steeds vermiste Mathijs. Hij en vier vrienden kwamen in de problemen tijdens het surfen en zijn hierbij verongelukt.

Meer weten

Drones en AI ingezet door NS bij Grand Prix Zandvoort

De NS heeft bij de Grand Prix Zandvoort drones ingezet om verkeersstromen in goede banen te leiden. Door de data met AI te verwerken werd data snel verwerkt en kon er goed worden geacteerd.

Meer weten